Disclaimer

Travel Yoga streeft ernaar op haar website betrouwbare en actuele informatie te vermelden. Desondanks kan het zijn dat op de website op enig moment onjuiste of onvolledige informatie wordt vermeld, waarvoor Travel Yoga redelijkerwijs geen aansprakelijkheid kan dragen. Onjuistheden of onvolledigheden worden zo spoedig mogelijk hersteld. Kennelijke druk- en zetfouten worden voorbehouden.

De informatie op de website wordt voortdurend aangevuld en/of aangepast. Travel Yoga behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande aankondiging, door te voeren.

Travel Yoga kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Travel Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop vermelde informatie. Travel Yoga aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Travel Yoga worden beheerd en/of onderhouden en waarnaar middels onze website wordt verwezen of die verwijzen naar onze website.

De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de daarop vermelde informatie. Het is de bezoeker verboden enige inhoud van de website te bewerken of te kopiƫren. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de vormgeving, werking, beelden en overige inhoud van de website en de daarop gepubliceerde informatie worden door Travel Yoga nadrukkelijk voorbehouden. De website, de vormgeving daarvan, het aanbod daarop en alle daarop gepubliceerde informatie is het volledige eigendom van Travel Yoga. De bezoeker is verplicht de aanwijzingen op te volgen die Travel Yoga ten aanzien van het gebruik van de website en de daarop vermelde informatie voorschrijft.

Nederlands recht is van toepassing.

Top