Privacy statement

Travel Yoga respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar website. Travel Yoga garandeert dat de door u verstrekte persoonsgegevens, conform de Wet bescherming persoonsgegevens, vertrouwelijk worden behandeld.

Door gebruik te maken van de website stemt u ermee in dat Travel Yoga de door u verstrekte gegevens overeenkomstig het bepaalde in deze privacy policy mag verwerken.

Uw gegevens worden primair gebruikt voor de uitvoering van tussen Travel Yoga en u gesloten overeenkomsten en voor zover dat voor het leveren van onze diensten noodzakelijk is. Voor de aanvraag en het reserveren van onze diensten zijn mogelijk de volgende gegevens benodigd:

uw:

  • voornaam;
  • achternaam;
  • geboortedatum;
  • e-mailadres;
  • NAW-gegevens;

De door u verstrekte gegevens kunnen aan derden worden verstrekt indien en voor zover dit in het kader van onze dienstverlening noodzakelijk is, bijvoorbeeld in geval van boekingen van accommodaties bij yogareizen. Van u ontvangen gegevens zullen onder geen beding worden verkocht.

Alle door u op onze website ingevoerde gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde webomgeving. Uw gegevens worden door Travel Yoga slechts bewaard voor zolang dit voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten of krachtens wettelijk voorschrift noodzakelijk is.

Nieuwsbrieven afkomstig van Travel Yoga, evenals eventuele speciale aanbiedingen en acties ontvangt u uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming. In dit kader ontvangt u geen aanbiedingen van derden. Indien u niet langer prijs stelt op de ontvangst van de nieuwsbrief, speciale aanbiedingen of acties van Travel Yoga dan kunt u dat kenbaar maken op de door ons daarvoor aangewezen wijze.

Gebruikersstatistieken en cookies

Travel Yoga verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website door bezoekers. In dat kader maakt Travel Yoga gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Travel Yoga zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers te verzamelen. Noch Travel Yoga, noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van u als computergebruiker.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van de website niet optimaal kunt benutten. De meeste e-commerce systemen zijn zonder het gebruik van cookies niet mogelijk. Zo wordt het opslaan van formuliergegevens mogelijk gemaakt door het gebruik van cookies.

Indien u nog vragen heeft over de privacy policy van Travel Yoga, dan kunt per e-mail of telefoon contact opnemen. Travel Yoga helpt u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen.

Travel Yoga
Herenweg 7
2465AA Rijnsaterwoude
KvK-nummer: 61446882
Top